پيش ساخته ويلايي

در ميان سازه ها و خانه هاي  پيش ساخته ، ساخته ويلايي آن كاربرد گسترده اي دارد. با توجه به شرايط اقليمي متفاوت كانكس ها  ساخته ويلايي ميتوانند طوري توليد و ساخته شوند كه علاوه بر زيبايي در مقابل رطوبت و گرماي زياد و حتي برودت مقاومت داشته باشند.
پيش ساخته ويلايي – پيشساخته صنعتي – آلونگ پيشساخته ويلايي طرح هلالی کمپ ویلایی