دوره های بلند مدت

  1. دوره عالی مدیریت لجستیک و زنجیره تأمين  (DBA in Logistics and Supply chain Management)

دوره های کوتاه مدت

  1. مالی و اقتصادی
  2. لجستیک و زنجیره تأمين
  3. مدیریت پروژه
  4. تحلیل سیستم و IT
  5. سلامت
  6. مدیریت فناوری و نوآوری
  7. مدیریت
  8. بازآموزی و آموزش‌های حین خدمت