بيساري از سازمانها و شركت ها ترجيح ميدهند سرويس هاي خدماتي را در كانكس استقرار دهند. چرا به سادگي قابل شستشو ويا حتي قابل تعويض و تعمير ميباشد. كانكس سرويس بهداشتي دو كابين ۶كابين ، كانكس آبدارخانه در اندازه هاي متفاوت مي توانند راهگشاي سرويس هاي خدماتي كار و سازمان شما باشند.

آبدارخانه – ضد انفجار – پی .وی. سی – آلومينيوم – كانكس پليس – سرویس بهداشتی تک کابین – كانكس جهت انبار – انباري – كيوسك نگهباني كانكس امن سرويس بهداشتي سيار کانکس تجهیزات نجات نگهباني برجهاي مسكوني.. .

به موارده از كابرد هاي كانكس در خدمات لطفا توجه فرماييد.