کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی داراي كاربرد هاي فراواني ميباشند. گذشته از حراست و نگهباني اين اتاقك ها براي ايست بازرسي، فروش و يا كنترل انواع بليط و كارت ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند. مشاوران ما بطور رايگان به شما راهنمايي ميدهند تا بر اساس كاربري خود کانکس نگهبانی را تهيه و خريداري نماييد.

براي محيط هايي نظير نگهبانی ورودي منازل و برجها، کانکس نگهبانی چوبي با زيبايي هاي  خاص محيطي توصيه ميگردد. در نگهبانی برجهاي مسكونی مراقبينی كه نياز به كنترل دقيقتر اطراف دارند بايد از كانكس چند ضلعي استفاده نمايند تا از طريق  چند پنجره بصورت ۳۶۰ درجه به محيط احاطه داشته باشند و يا دست كم ديد ۱۸۰ درجه تضمين شده باشد. در واقع در باجه نگهباني ديد ۱۸۰ درجه حداقل ديد قابل قبول ميباشد. برخي مواقع كانكس گشت نيز از لحاظ ديد ۳۶۰ درجه حائز اهميت بسار ميشود .

نماي داخلي كانكس نگهبانی چندان مد نظر توليد كننده گان نبوده چرا كه براي مثال يك برج نگهبانی مسكونی نگهبان بسياري مواقع در خارج از باجه نگهبانی در محوطه مشغول گشت زني ميباشد .

کانکس دست دوم

در حالت استفاده به عنوان مثلا اتاق سرايداري براي نگهباني از پروژه ها بايد امكاناتي نظير كابل داخلي براي تلفن و برق و ساير ملزومات در نظر گرفته شود، و يا حتي بخشي بصورت تاقچه مانند متحرك باشد كه گاهي به عنوان ميز موقت كار مورد كاربري قرار گيرد.

با توجه به كاربرد شما ديواره ها و كف ميتوانند از جنس هاي متنوع گالوانيزه ، pvc ، و نيز آلومينيوم و چوب هاي  صنعت ساخت كانكس باشند.

کیوسک نگهبانی