مالی و اقتصادی

نوع دوره عنوان دوره
نظری سرمایه­گذاری در بورس (تحلیل­گری بنیادی)
سرمایه­گذاری در بورس (تحلیل­گری تکنیکال)
مدیریت سرمایه‌گذاری از طریق بورس اوراق بهادر
تحلیل ریسک‌های مالی (بازار، اعتباری، عملیاتی)
قیمت‌گذاری سهام
بهینه‌سازی سبد سهام
روش‌های تأمين مالی
مدیریت درآمد- بدهی ALM
آشنایی با اوراق مشتقه
قیمت‌گذاری قراردادهای آتی
قیمت‌گذاری قراردادهای اختیار
ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اختیارهای واقعی
کارگاهی و عملی ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری
نرم­افزاری مدلسازی مالی با استفاده از Excel
آموزش مقدماتی نرم­افزار CAMFAR
آموزش پیشرفته نرم­افزار CAMFAR