مدیریت فناوری و نوآوری

نوع دوره عنوان دوره
نظری راه­اندازی کسب و کار
کارآفرینی و استارت‌آپ­ها
کارگاهی و عملی آینده­نگاری
کارگاه تحليل پتنت
کارگاه قراردادهاى انتقال تکنولوژى
کارگاه تجارى‌سازى تکنولوژى و روش‌هاى مرتبط
کارگاه تدوین ره‌نگاشت تکنولوژى و روش‌هاى آن
کارگاه انتقال تکنولوژى و روش‌هاى مرتبط
حل خلاق مساله