مدیریت

نوع دوره عنوان دوره
نظری برنامه‌ریزی استراتژیک
مدل­های ارزیابی و تعالی سازمانی
مدیریت استراتژیک سیستمی
مدیریت کیفیت و استانداردها
نظام مدیریت کیفیت جامع
مدیریت و ارزیابی ریسک
مدیریت ارتباط با مشتری
کارگاهی و عملی مهندسی ارزش
گسترش عملکرد کیفیت QFD
شش سیگما
مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استانداردهای ISO
تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
حل خلاقانه مساله
پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن
شیوه ارائه مطالب علمی کتبی (Writing)
کارگاه روش تحقیق
نرم­افزاری کاربرد Excel پیشرفته در صنعت
Excel برای مدیران