کانکس خدمات اداری

براي ارائه انواع خدمات اداري، كانكس خدمات اداری مانند كانكس استقرار پليس، كاننكس اسيتگاه اتوبوس ، غرفه باز يافت و ساير نياز هاي ميتوانيد روي سرعت توليد و تحويل ما حساب كنيد.

هر آنچه كاربري شما ايجاب كند ما در كانكس خدمات اداري مهيا خواهيم نمود. اعم از انواع پارتيشن بندي ، نصب انواع ماشين آلات مورد نياز شما، انواع ميز وصندلي متناسب با كانكس و نيز در صورت لزوم ايجاد ديواره و پنجره هاي امنيتي براي بستن راه هاي نفوذ احتمالي.

آشپزخانه – نگهباني برجهاي مسكوني – سرويس بهداشتي – کانکس حمام تک و چند کابین – کمپ و سا.ختمان اداری – کانکس گشت – کانکس ۲۴ متری – كانكس امن – جایگاه تلفن عمومی سیار غرفه های عرضه خدمات ایستگاه راه آهن ضد الكتريسيته ساكن كانكس چوبي.. –

لطفا به نمونه هايي از كاربرد هاي كانكس هاي خدماتي توجه فرماييد