نوشته‌ها

کانکس پیش ساخته ویلایی

کانکس پیش ساخته ویلایی به مساحت ۱۴۴ مترمربع خانه ی پیش ساخته ویلایی جهت استفاده ی مسکونی و یا ویلایی می باشد. این کانکس ها در مکان هایی که شهرداری جواز ساخت نمی دهد، به عنوان مثال: در بعضی از باغ ها که اجازه ی ساخت وجود ندارد و یا در مکان هایی که گسل وجود […]