کانکس هواشناسی

کانکس هواشناسی

پروژه کانکس هواشناسی با استفاده از کانکس پیش ساخته پانلی. اجرا در محل پروژه هواشناسي

کانکس هواشناسی

ساختمان ها و کانکس های پیش ساخته پانلی

اجرا در محل بصورت پیچ و مهره ای با ساندویچ پانل

جهت اجرای یک ساختمان اداری مرتفع در هواشناسی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فروش کانکس دپوماشین تماس حاصل نمایید تا کارشناسان فروش در اسرع وقت شما را در امر خرید یاری نمایند.

تلفن تماس : ۴۴۱۹۶۵۹۵ – ۰۲۱