کانکس ویلایی دپوماشین

دپوماشین تولید کننده انواع کانکس ویلایی دوبلکس، یک طبقه و با متراژهای مختلف